KEDŹBU! Nowy! Firefox za iOS 8.2 je wušoł! Sćehńće jón z
App Store a wužiwajće jón hornjoserbsce!

Webwobhladowak Firefox za iOS hornjoserbsce

Što je Firefox za iOS?

Firefox za iOS je tak mjenowany browser, wobhladowak, za mobilne graty kaž smartfony a tablety, to je program, z kotrymž móžeće sej internetne strony na iPhone, iPad and iPod touch wobhladać. Wón je pendant k Mozilla Firefox za Desktop a Mozilla Firefox za Android. Firefox za iOS je, kaž jeho mjeno hižo zwuraznja, za dźěłowy system iOS wot Apple iOS programowany. Firefox za iOS wužaduje sej znajmjeńša iOS 8.2, za wužiwanje priwatnych woknow wšak je iOS 9.0 trěbny.

Firefox za iOS móže historiju, rajtarki, hesła a zapołožki z druhimi gratami iOS, z Firefox za desktop a z Firefox za Android synchronizować.

Wersija 1.1 Firefox za iOS, kotraž je 29. nowembra 2015 wušła, běše prěnja wersija tutoho programa, kotraž hornjoserbski (a delnjoserbski) přełožk wobsahuje. Z tym słušatej wobě rěči k prěnim rěčam, w kotrychž so Firefox za iOS wužiwa.

Oficielne websydło za Firefox je https://www.mozilla.org/hsb/firefox/ios/. Na camp-firefox.de namakaće němskorěčny forum: Firefox für iOS (podforum foruma Firefox - Allgemein).