GLĚDAJŚO! Nowy! Firefox za iOS 17.0 jo wujšeł! Ześěgniśo jen z
App Store a wužywajśo jen dolnoserbski!

Pomoc k programoju Firefox za iOS

Webboki

Forumy

Ako forumy daś su how pomjenjone:

IRC bjesada

  • Na kanalu #mobile na serwerje irc.mozilla.org źo mj. dr. wó program Firefox za iOS (engelski)